Urodzona w 1985 roku we Wrocławiu. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. W 2009 roku obroniła dyplom z projektowania graficznego grafiki warsztatowej. Od 2009 roku pracuje na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w Pracowni Serigrafii. W 2017 roku otrzymała tytuł doktora.
Zajmuje się grafiką warsztatową, w szczególności serigrafią i fotopolimerem oraz projektowaniem graficznym. 
^^
Born in 1985 in Wrocław, Poland. In 2009, she graduated from the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, Poland in the field of Graphic Design and Graphic Arts. From 2009 she has been working in the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław  in the Serigraphy Studio. In 2017 she received a Ph.D. title.
She works in Printmaking, mainly with screenprint and polymer photogravure technique but also in graphic design.
Back to Top